שרות פרסום מודעות אבל בעיתונים של
מוקד העיתונים של ישראל

גודל מודעת אבל

עלת פרסום מודעת אבל

כ 25% של מודעות האבל שמתפרסמות בישראל הן של 4 אינץ' - ברוחב של 2 טורי עיתון וגובה 2 אינץ'. עלות פרסום מודעת אבל של 4 אינץ' נמצא בטבלה.

עיתון מחיר
נטו
מחיר
עם מע"מ
עיתונים לציבור הכללי
ידיעות אחרונות 2,480 2,902
מעריב 2,000 2,340
ישראל היום 2,088 2,443
הארץ 2,192 2,565
גלובס 1,760 2,059
עיתונים באנגלית
The Jerusalem Post 1,920 2,246
The Jerusalem Post
International Edition
יוצא רק
בסופ"ש
Haaretz 1,248 1,460
עיתונים לציבור הדתי
בשבע יוצא רק בסופ"ש
מקור ראשון יוצא רק בסופ"ש
עיתונים לציבור החרדי
המודיע - עמוד ראשון 1,480 1,732
המודיע - עמוד פנימי 1,360 1,591
המודיע - עמוד אחרון 1,400 1,638
המבשר - עמוד ראשון 1,440 1,685
המבשר - עמוד פנימי 1,080 1,264
המבשר - עמוד אחרון 1,200 1,404
יתד נאמן - עמוד ראשון 1,320 1,544
יתד נאמן - עמודים 2,3 1,160 1,357
יתד נאמן - עמוד פנימי 1,120 1,310
יתד נאמן - עמוד אחרון 1,200 1,404
יתד נאמן - עמוד ראשון ביום ג' 3,020 3,533
יתד נאמן - עמודים 2,3 ביום ג' 2,200 2,574
יתד נאמן - עמוד פנימי ביום ג' 1,740 2,036
יתד נאמן - עמוד אחרון ביום ג' 2,520 2,948
עיתון מחיר
נטו
מחיר
עם מע"מ
עיתונים לציבור הכללי
ידיעות אחרונות 3,160 3,697
מעריב 4,000 4,680
ישראל היום 2,760 3,229
הארץ 2,956 3,459
גלובס אין ביום שישי
עיתונים באנגלית
The Jerusalem Post 2,380 2,785
The Jerusalem Post
International Edition
2,380 2,785
Haaretz 1,496 1,750
עיתונים לציבור הדתי
בשבע - יש רק חלקי עמודים שאל אותנו
מקור ראשון * 1,000 1,170
עיתונים לציבור החרדי
המודיע - עמוד ראשון 2,400 2,808
המודיע - עמוד פנימי 1,480 1,732
המודיע - עמוד אחרון 2,000 2,340
המבשר - עמוד ראשון 1,560 1,825
המבשר - עמוד פנימי 1,160 1,357
המבשר - עמוד אחרון 1,400 1,638
יתד נאמן - עמוד ראשון 2,120 2,480
יתד נאמן - עמודים 2,3 1,760 2,059
יתד נאמן - עמוד פנימי 1,320 1,544
יתד נאמן - עמוד אחרון אין אין

* אפשר לפרסם מודעת אבל על חלקי עמוד
במחיר זול יחסית