מוקד העיתונים של ישראל
עיצוב מודעת האבל
יכול לשנות את מודעת האבל מקצה לקצה
ממודעה שיגרתית
למודעת אבל מכובדת ובולטת.
מי שמכבד את הנפטר והמשפחה יקפיד גם על
עיצוב מודעת האבל
אצלנו אפשר לבחור עיצוב למודעת האבל,
באיזה סגנון להכין את מודעת האבל שלכם?

מודעת אבל בעיצובA1

מודעת אבל בעיצוב A2

מודעת אבל בעיצוב A3

מודעת אבל בעיצוב A4

מודעת אבל בעיצוב A5

מודעת אבל בעיצוב B1

מודעת אבל בעיצוב B2

מודעת אבל בעיצוב B3

מודעת אבל בעיצוב B4

מודעת אבל בעיצוב B5

מודעת אבל בעיצוב C1

מודעת אבל בעיצוב C2

מודעת אבל בעיצוב C3

מודעת אבל בעיצוב C4

מודעת אבל בעיצוב C5