שרות פרסום מודעות אבל בעיתונים של
מוקד העיתונים של ישראל

עלת פרסום מודעת אבל
בגודל הנפוץ ביותר

כ 25% של מודעות האבל שמתפרסמות בישראל הן של 4 אינץ' - ברוחב של 2 טורי עיתון וגובה 2 אינץ'. עלות פרסום מודעת אבל של 4 אינץ' נמצא בטבלה.

עיתון מחיר
נטו
מחיר
עם מע"מ
עיתונים לציבור הכללי
ידיעות אחרונות 3,720 4,350
מעריב 3,000 3,510
ישראל היום 3,132 3,666
הארץ 3,288 3,846
גלובס 2,640 3,090
עיתונים באנגלית
The Jerusalem Post 2,880 3,372
The Jerusalem Post
International Edition
יוצא רק
בסופ"ש
Haaretz 1,872 2,190
עיתונים לציבור הדתי
בשבע יוצא רק בסופ"ש
מקור ראשון יוצא רק בסופ"ש
עיתונים לציבור החרדי
המודיע - עמוד ראשון 2,220 2,598
המודיע - עמוד פנימי 2,040 2,388
המודיע - עמוד אחרון 2,100 2,454
המבשר - עמוד ראשון 2,160 2,526
המבשר - עמוד פנימי 1,620 1,896
המבשר - עמוד אחרון 1,800 2,106
יתד נאמן - עמוד ראשון 1,980 2,316
יתד נאמן - עמודים 2,3 1,740 2,034
יתד נאמן - עמוד פנימי 1,680 1,968
יתד נאמן - עמוד אחרון 1,800 2,106
יתד נאמן - עמוד ראשון ביום ג' 4,530 5,298
יתד נאמן - עמודים 2,3 ביום ג' 3,300 3,858
יתד נאמן - עמוד פנימי ביום ג' 2,610 3,054
יתד נאמן - עמוד אחרון ביום ג' 3,780 4,422
עיתון מחיר
נטו
מחיר
עם מע"מ
עיתונים לציבור הכללי
ידיעות אחרונות 4,740 5,544
מעריב 6,000 7,020
ישראל היום 4,140 4,842
הארץ 4,434 5,190
גלובס אין ביום שישי
עיתונים באנגלית
The Jerusalem Post 3,570 4,176
The Jerusalem Post
International Edition
3,570 4,176
Haaretz 2,244 2,628
עיתונים לציבור הדתי
בשבע - יש רק חלקי עמודים שאל אותנו
מקור ראשון * 1,500 1,752
עיתונים לציבור החרדי
המודיע - עמוד ראשון 3,600 4,212
המודיע - עמוד פנימי 2,220 2,598
המודיע - עמוד אחרון 3,000 3,510
המבשר - עמוד ראשון 2,340 2,736
המבשר - עמוד פנימי 1,740 2,034
המבשר - עמוד אחרון 2,100 2,454
יתד נאמן - עמוד ראשון 3,180 3,720
יתד נאמן - עמודים 2,3 2,640 3,090
יתד נאמן - עמוד פנימי 1,980 2,316
יתד נאמן - עמוד אחרון אין אין

* אפשר לפרסם מודעת אבל על חלקי עמוד
במחיר זול יחסית