מוקד העיתונים של ישראל
02-6733369

נוסחי מודעות אבל להשתתפות בצער

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 01

איגוד הקולנוע הארופאי - המאה ה-20

איגוד הסינטקים של ישראל
מתאבלים יחד עם שוחרי התרבות
על פטירת הבמאי המהולל

ז'אן פייר גרומבאך

Jean-Pierre Grumbach

ומשתתפת בצער ילדיו
סלמה רסול ופול אווריסט

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 02

מכינת אדרת אמונה
וישיבת תפארת אמונה כואבים את הסתלקותו של מורנו הדגול

הרב אלי סאן זצ"ל

ומשתתפים בצער הרבנית עדה לאה
הילדים והנכדים

מן השמים תנוחמו

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 03

משתתפים בצער משפחת הנדיב

מקסים בוקובזה

Maxim Bukobza

על מות רעיתו היקרה

ולרי בוקובזה ע"ה

Valerie Bukobza

שלא תדע צער

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 04

על מות

פרופ' טרוג וינטר ז"ל

חתן פרס ישראל

מתאבלים ומשתתפים בצער המשפחה

פרופ' אהרן סגן כהן
דר' יוליה שפר-רוזמן
דר' סימה שווג
דר' דפנה גולנדסקי

דר' ארנון תדמור
דר' נחום תירוש
דר' שלמה זיס
קרל פטר שופן

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 05

אנו משתתפים בצער המשפחה
על פטירת

זהבה גון-כץ ז"ל

יושבת ראש העמותה
מנהיגה ודמות מופת

עובדי ומתנדבי
העמותה לקידום הפריפריה

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 06

עמותת "רפואה שלמה"

מתאבל מרה על פטירתו של האי גברא רבא

דב שטקברג ז"ל

שזכה להקים ולנווט במסירות את מפעלנו

הקדיש את חיו לרווחת חולים

יהי זכרו ברוך

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 07

שולמית דורי

משתתפים בצערך במות אמך

שרה ציפורה

אליצור שילה
רחמים ברק
אליהו מאן
קרני שמש

פלורה זמיר-סנגור
זיו אוכניזדה
ארמין ירדן
זוטא-רם בורוכוב

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 08

עמותת "עלמה תשת" נפרדת בצער רב
ממנהיג ערכי 

דר' סעד צדיק

מייסד העמותה ומנהלה במשך שנים רבות

ומשתתפת בצער הרעיה

תמר

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 09

כואבים את לכתה בטרם עת של
חברתנו לעבודה

נצחיה דיין

ומשתתפים בצער המשפחה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

כל עובדי עמותת "ממזרח שמש"

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 10

אבלים על מותו בטרם עת של עובדת החברה

דבורה מודעי ז"ל

ומשתתפים בצער המשפחה

שלא תדעו עוד צער

Trends
הנהלה ועובדים

    הערה: ברוב העיתונים מודעות אבל
              חייבות להיות בשחור לבן, גם הלוגו

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 11

אנו תאודור גלמן, ברוך שמ-טוב, גליה דור ואפרים גלעדי

משתתפים באבלה הכבד של

חנה לוי

על מות אמה

רחל ליטבק ז"ל

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 12

אבלים על מותה בטרם עת של
עובדת החברה

מרים שבת ז"ל

ומשתתפים בצער המשפחה

TRV Logics

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 13

לזכי גרין

חברנו הטוב

משתתפים באבלך הכבד על מות אחותך

צפירה ז"ל

שלא תדע צער
שושנה ויחיאל בר-ניסן

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 14

יוסף שמידט וגבע מזרחי

אבלים על פטירתו בניו יורק של

אבנר שנברון ז"ל

חבר, שותף ומורה דרך במשך שנים רבות

אנו משתתפים בצער המשפחה

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 15

דריה, אלירז ושושנה היקרים

כואבים אתכם את מותו בטרם עת של
הבעל והאבא

יששכר מעריב ז"ל

שלא תדעו עוד צער

עובדי ומנהלי פישר דומיניון

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 16

סמי נאור יו"ר שחר-חדש
מנכ"ל החברה אלעזר בר גיורא
חברי ההנהלה והעובדים

מרכינים ראש לזכר

אסתר תשרי ע"ה

ושולחים תנחומים למשפחה

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 17

ליסז'ו בע"מ

אבלה ומרכינה ראש
על פטירתו בטרם עת של יקירכם

אבינועם רבבה

עובדנו המסור וחבר של כולם

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 18

חברת יוטה-בד בע"מ

משתתפת בצער משפחתו של
יו"ר הדירקטוריון

שפר דסקל ז"ל

שהלך לעולמו

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 19

אנו מרכינים ראש ומשתתפים באבלה של
המשפחה על פטירתו של

איסר דב ברקוביץ ז"ל

חברנו היקר

יו"ר הדירקטוריון
יששכר בקי

המנהל הכללי
אליהו שי קריסטליץ

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 20

דן לאון היקר

מרכינים ראש בצער רב על פטירת אמך

הילדה ז"ל

ומשתתפים באבל המשפחה

חבריך בעבודה

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 21

דריה היקרה

אבלך אבלנו


דינה ועמנואל אייזנבוך

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 22

הנהלת חברת פר-מדיה בע"מ

משתתפת בצער חברת ההנהלה

שולמית צפת-זנגי

במותה הטרגי של אחותה

דליה אנגל

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 23

לאלינה קרשי ומשפחות גרלין ושמאי

קבלו את תנחומנו הכנים על פטירת

דני גרלין

איש מקסים וחבר טוב

כל עובדי שטראוס את בירן

מודעת אבל להשתתפות בצער - נוסח 24

לחברנו גבי כהן ומשפחתו
משתתפים ביגונכם במותה של

שושנה אליק ז"ל

שלא תדעו עוד צער

h