מוקד העיתונים של ישראל
02-6733369

איכות מודעת האבל

מודעת אבל עם 6 כשלים

1. שטח רב לא מנוצל, לכן האותיות קטנות, בקושי קריאות
2. השם צריך להיות מופרד מתאריך הפטירה. כך
3. צריך היה לכתוב "הלכה לעולמה בח' חשון תש"פ"
4. שתי השורות צריכות להיות באותו גופן
5. בתהילים כתוב "מי האיש"
6. שמות החתומים על מודעת האבל קרובים מדי למסגרת
1 2 3 4 5 6

מודעת אבל נכונה ומכובדת

1. ניצול שטח מודעת האבל הטקסט יותר גדול והכל ברור
2. הפרדנו את מרכיבי מודעת האבל כדי שיהי ברור וקל לקריאה
3. שימוש בפונט יפה ומיוחד מבליט את מודעת האבל
4. גופן מיוחוד לציטוט מדגיש אותו ומפריד משאר המודעה
5. תיקנו את הציטוט מתהילים ל "מי האיש...."
6. הגדלנו את שמות האבלים - זה מאד חשוב
1 2 3 4 5 6

הסבר

  • משפחת דהן הזמינה מודעת אבל מעיתון אחד
    ואיתנו את פרסום אותה מודעה בשני עיתונים אחרים
  • העיתון פרסם את מודעת האבל עם שגיות ניסוח ועיצוב בעייתי.
  • אנחנו קיבלנו את אותה מודעה ממשפחת דהן, תיקנו את השגיות ועיצבנו מודעה נכונה ומכובדת.
  • הכשלים במודעת האבל שפורסמה בעיתון מוצגים בריבוע האדום. ההסברים בשורה השניה.
  • את מודעת האבל שאנחנו הפקנו ופרסמנו אפשר לראות בריבוע הכחול. ההסברים בשורה השניה.

מסקנה

  • כשמפרסמים איתנו מקבלים במחיר המשולם לעיתון מודעה נכונה ומכובדת.
  • אנו גאים בביקורות של מי שפרסמו איתנו. ראו ב Google.
  • קל מאד לפרסם איתנו מודעת אבל. יש לנו מידע ייחודי והדרכה למפרסמים. הגישה מהתפריט למעלה.

הערה: פרטים אחדים במודעת האבל שונו כדי לא לזהות את המפרסם.