מוקד העיתונים של ישראל
02-6733369

איכות מודעת האבל

מודעת אבל זו פורסמה על ידי המשפחה
לא באמצעותנו

אלה הכשלים במודעת האבל

שטח יקר רב לא מנוצל
לכן האותיות קטנות - בקושי קריא
הציטוט מתהילים לא מדויק
צריך להיות 'מי האיש' ולא 'מיהו האיש'
צריך להיות רווח בין
שמות ההורים לתאריך הפטירה
'הלכה לעולמה' קשור לתאריך ולא לשם
לכן צריך להיות באותו גופן (font)
צריך להיות 'בח' חשון
לא 'ח חשון'
שמות החתומים על המודעה
קרוב מדי למסגרת
נתבקשנו לפרסם מודעת אבל ב 2 עיתונים
כרגיל, בדקנו ושיפרנו

כך זה פורסם בצורה מכובדת ונכונה

הודות לניצול נכון של כל שטח המודעה
האותיות גדולות והתוכן קריא בקלות
הפרדה נכונה של מרכיבי מודעת האבל
מבהירה את התוכן ומקלה את קריאת המודעה
ציטוט לא מדויק של פסוק ידוע יכול להיות מביך
במקום "מיהו האיש" תיקנו ל "מי האיש"
עיצוב עם גופן (font) יפה ולא שגרתי
מבליט את מודעת האבל
בחירת גופן (font) מיוחד לציטוט מהתנ"ך
מפרידה את הציטוט ומדגישה אותו
כך ניראת מודעת אבל מכובדת
מודעת אבל אחת בשתי גרסאות פרסום
מקרה אמיתי מ 2019
חשיבות האיכות של מודעת אבל

מוצגים כאן שתי גרסאות של אותה מודעת אבל

בגרסה הראשונה

- תוכן המודעה לא נבדק

- לא הושקעה שום מחשבה בעיצוב ועימוד המרכיבים

הכשלים בגרסה זו מוצגים ברצף בצבע אדום על גבי המודעה

בגרסה השניה (שאנו הכנו ופרסמנו ב 2 עיתונים)

- התוכן נבדק והשגיות תוקנו

- הושקעה מחשבה וידע מקצועי בעימוד ועיצוב מודעת האבל

השיפורים בגרסה זו מוסברים ברצף בצבע כחול מעל מודעת האבל

מסכנות:

1. לא כל מודעות האבל באותה איכות! 

2. מודעת אבל לא איכותית יכולה להיות: יקרה שלא לצורך | לא ברורה | לא בולטת | מביכה בגלל שגיה/שגיות

3. צריך לבחור נותן שירות שיכין מודעת אבל מכובדת.

הערה:פרטים אחדים במודעת האבל שונו כדי לא לזהות את המפרסם.