מוקד העיתונים של ישראל
02-67-333-69

מאגר נוסחים למודעת אבל לאזכרה

אנחנו נעזור לך בניסוח מודעת האבל ככל שידרש. יש לנו נסיון של עשרות שנים.

אפשר לקבל השראה מניסוחי מודעות האבל שקיבצנו כאן ובנוסף גם הדרכה למי שמפרסם מודעת אבל לאזכרה.

בנוסף לדוגמאות אלה יש גם נוסחים ל מודעות אבל לפטירה, מודעות אבל להשתתפות בצער וגם מודעות אבל באנגלית.

נוסחי מודעות אבל לאזכרה

 • [מספר] שנים בלי [שם] שלנו, נעלה לקברו
 • [מספר] שנים זה כאילו אתמול, אוהבים כואבים ומתגעגעים לבננו היקר [שם], נתייחד עם זכרו..
 • [מספר] שנים שנשארו לנו חיוכו ועניו הטובות, נפגש ליד ציון מקומו של יקירנו [שם]
 • [שם] , [מספר] שנים חלפו והגעגוע אינסופי, האזכרה נערכה במעמד המשפחה
 • [שם] כואבים ארבע שנים, אוהבים ומתגעגעים, נעלה את זכרה של אהובתנו ....
 • 30 ימים ולילות ללכתה של אהובתנו [שם]
 • אהובנו [שם] הזמן רץ, ואנו על עומדנו מתגעגעים, כל כך מתגעגעים, ניפגש במקום מנוחתו ....
 • אזכרה במלאת [מספר] שנים לפטירת אמנו היקרה והאהובה [שם] נעלה לקברה ונקיים אזכרה
 • אזכרה וגילוי מצבה ליקירנו [שם]
 • אזכרה ליקירנו [שם] ביום השנה ה [מספר]
 • אזכרה ליקירנו [שם] בתאריך ....
 • אי שם עמוק בתוך תוגנו טמונים קולות וזכרונות מראות רבים שכבר שכחנו ספרי פלאים ומנגינות, [שם] שלנו. נפגש לזכרך ... אוהבים וחסרים כל כך.
 • ארבע שנים בלי [שם]
 • בחלוף שנה לפטירתו של אהובנו [שם] נפקוד את מקום מנוחתו ....
 • בחלוף שנה שאיננו זוכרים בהמון אהבה את [שם] צנוע, ישר ומיטיב בערגה וגעגוע אין קץ
 • בחלוף שנה של געגוע אליך [שם] נעלה לקברה ...
 • ביום השנה לנפילת בננו ואחי [שם]
 • ביום השנה לפטירת יקירנו [שם] נקיים אזכרה ...
 • במלאת [מספר] שנים למותו הטרגי של מורנו ורבנו [שם] תערך אזכרה ב [מקום] ב [זמן]
 • במלאת [מספר] שנים לנופלו בקרב של יקירנו [שם] נעלה לקברו ביום ....
 • במלאת [מספר] שנים לפטירתו של יקירנו [שם] נעלה לקברו לאזכרה ....
 • במלאת 30 יום ללכתו, חסרונו כה מורגש, נתייחד עם זכרו
 • במלאת 30 לפטירתו של חבר קהילתנו אבינו הרב [שם] זצ"ל אבינו הרב [שם] זצ"ל. יישאו דברים:
 • במלאת שלושים לפטירתה של אמנו, אחותנו וסבתנו היקרה [שם]
 • במלאת שלושים לפטירתו של אהובנו [שם] נעלה לקברו לטקס גילוי המצבה
 • במלאת שנה להסתלקותו של ראש משפחתנו, עטרת ראשנו, היקר באדם [שם]....
 • במלאת שנה לעלייתו לגנזי מרומים של בעלי, אחינו, אבינו וסבנו היקר [שם] נתכנס ביום ....
 • במלאת שנה לפטירתו של יקירנו [שם] נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו
 • במלאת שנה לפטירתו של יקירנו [שם] נתייחד עם זכרו
 • בתום [מספר] שנים מפטירת אהובנו [שם] נפקוד את קברו, לזכור ולהזכיר
 • היום, [תאריך] אנו מתייחדים עם זכרו של יקירנו [שם] במלאת 41 שנים לנפילתו
 • זוכרים באהבה ובכאב עמוק את היקר לנו מכל [שם] שנפל לפני ...
 • זוכרים באהבה רבה את אמא וסבתא שלנו [שם] בימים היפים והטובים. נעלה לקברה לטקס גילוי המצבה
 • בצער רב אנו נפרדים מיקירתנו [שם] אשת חיל אהובה
 • חלפה שנה של געגועים עזים, נעלה לקברו של יקירנו [שם]
 • חלפה שנה של צער ודאבה לפטירתה של יקירתנו האהובה [שם]
 • חלפו [מספר] שנים של צער ודאבה לפטירת של ראש משפחתנו האהוב [שם]. נעלה לקברו לאזכרה
 • חלפו [מספר] שנים מאז הלך מאתנו אהובנו [שם] נפקוד את קברו בגעגוע
 • חלפו [מספר] שנים עצובות מאז פטירתה של [שם] אוהבים וזוכרים
 • חלפו [שנים] לאבדן אהובנו [שם], מתגעגעים
 • חסרונך ממלא אותנו כבר [מספר] שנים. האזכרה ליקירנו [שם] תערך...
 • ידידים וחברים מתכנסים לגילוי מצבה של אהובנו [שם] ....
 • לכל מוקירי זכרו, במלאת [מספר] שנים לנופלו של [שם] שנפל ... נעלה לקברו ונתיחד עם זכרו
 • לפני [מספר] שנים נקטפה מאתנו [שם] אהובתנו, חיים אותה בתוכנו בכל נשימה ונשימה וממשיכים לקדם את חזונה בחמלה, אהבה ואמת. נפגשים ..
 • מלאה שנה לפטירת ראש משפחתנו היקר [שם]
 • מלאו [מספר] שנים לפטירתו של אהובנו הבלתי נשכח [שם] ואנו זוכרים אותו בערגה ובאהבה רבה כל העת
 • נפטרה אהובתנו [שם] נפרדים ממך בצער ואהבה
 • נתייחד עם זכרו של יקירנו [שם] במלאת [מספר] שנים לפטירתו
 • שנה עברה ואנחנו מתיחדים עם [שם]