מוקד העיתונים של ישראל

02-67-333-69

עלות פרסום מודעות אבל ב Haaretz

אנו מכבדים את מחירון עיתון הארץ באנגלית ועלות פרסום מודעת אבל היא כמו בהזמנה ישירה מהעיתון. קישורים למחירוני מודעות אבל בעיתונים אחרים ואיך נעזור לך לחסוך בעלות פרסום מודעות אבל תמצאו כאן.

מחירון מודעות אבל בעיתון הארץ באנגלית

גודל המודעה
באינץ'-טור
רוחב גובה עלות באמצע שבוע עלות ביום שישי
טורים ס"מ אינץ' ס"מ נטו כולל
מע"מ
נטו כולל
מע"מ
3 2 8.2 1.5 3.8 936 1,095 1,122 1,313
4 2 8.2 2 5.1 1,248 1,460 1,496 1,750
5 2 8.2 2.5 6.3 1,560 1,825 1,870 2,188
6 2 8.2 3 7.6 1,872 2,190 2,244 2,625
3 12.5 2 5.1
7.5 3 12.5 2.5 6.3 2,340 2,738 2,805 3,282
9 3 12.5 3 7.6 2,808 3,285 3,366 3,938
10.5 3 12.5 3.5 8.9 3,276 3,833 3,927 4,595
12 3 12.5 4 10.2 3,744 4,380 4,488 5,251
4 16.7 3 7.6
13.5 3 12.5 4.5 11.4 4,212 4,928 5,049 5,907
14 4 16.7 3.5 8.9 4,368 5,111 5,236 6,126
15 3 12.5 5 12.7 4,680 5,476 5,610 6,564
5 21 3 7.6
16 4 16.7 4 10.2 4,992 5,841 5,984 7,001
18 3 12.5 6 15.2 5,616 6,571 6,732 7,876
4 16.7 4.5 10.2
20 4 16.7 5 12.7 6,240 7,301 7,480 8,752
5 21 4 10.2
22.5 5 21 4.5 11.4 7,020 8,213 8,415 9,846
25 5 21 5 12.7 7,800 9,126 9,350 10,940