מוקד העיתונים של ישראל
73

נוסחים למודעת אבל להשתתפות בצער

אנחנו נעזור לך בניסוח מודעת האבל ככל שידרש. יש לנו נסיון של עשרות שנים.

אפשר לקבל השראה מניסוחי מודעות האבל שקיבצנו כאן ובנוסף גם הדרכה למי שמפרסם מודעת אבל לניחומים - השתתפות בצער.

בנוסף לדוגמאות אלה יש גם נוסחים למודעות אבל לפטירה, מודעות אבל לאזכרה וגם מודעות אבל באנגלית.


נוסחי מודעות אבל

 • [שם] אתך באבלך על מותו של [שם] הנפש הטובה, מחבק אותך [שם]
 • [שם] היקר, משתתפים באבלך הכבד על מותה בטרם עת של אחותך [שם]
 • [שם] ו[שם] אבלים על פטירתו בניו יורק של [שם], חבר, שותף ומורה דרך במשך שנים רבות
 • [שם] ו[שם] כואבים אתכם את מותו בטרם עת של הבעל והאבא [שם]
 • [שם] ו[שם] כואבים אתכם את מותה של אמכם
 • [שם] יו"ר [שם החברה], מנכ"ל החברה [שם] חברי ההנהלה והעובדים מרכינים ראש לזכר [שם] ושולחים תנחומים למשפחה
 • [שם] מרכינים ראש בצער רב וביגון עמוק על פטירתו של [שם] ומשתתפים באבל המשפחה
 • [שם] משתתפים בצערך במות אמך ז"ל, מוסרים תנחומים לכל בני המשפחה
 • [שם] שש שנים למותה זוכרים אותה לתמיד
 • [שם], [שם] ו[שם] שלנו, אתכם באבלכם המר על מותו הפתאומי של חברנו ... החברים [26 שמות]
 • [שם], מנכ"ל [שם חברה], חבר קרוב ותומך יקר, שולחים אליך חיבוק של אהדה והשתתפות בצער ומדליקים נר לעילוי נשמת אמך האהובה [שם]
 • [שם האוניברסיטה] [שם הפקולטה] מכבדות את זכרה של [שם] שציותה את גופה למדע ושולחת תנחומים למשפחה האבלה
 • [שם הארגון] נפרדים בצער רב ממנהיג ערכי [שם] מייסד ... משתתפים באבלם של הרעיה [שם] וכל בני המשפחה
 • [שם המוסד] אבלה על מותו של [שם], תורם נדיב וידיד אמת....
 • [שם המוסד] ועובדיה משתתפים באבלם הכבד של [תפקיד] [שם] ובני ביתו במות אבי המשפחה [שם]
 • [שם המוסד] מביעה צער רב על מותו של [שם]
 • [שם המוסד] משתתף בצערם ובאבלם הכבד של [שם] [תואר] ובני משפחתו על פטירת רעייתו ואם משפחתו [שם]
 • [שם המוסד] מתאבל מרה על פטירתו של האי גברא רבה שזכה לעמוד לימין ..., לפעול לטובתן ולקיומן במסירות נאמנה
 • [שם העיריה] אבלה על מותה של יקירת העיר [שם] שהקדישה את חייה לפיתוח החינוך בעיר
 • [שם חברה] משתתפים בצערכם הכבד על מותו בטרם עת של אביכם וחברנו היקר [שם]
 • [שם מוסד] מבכה וכואבת את מותו הפתאומי של יקירנו, עמית וחבר [שם] יהיה זכרו ברוך ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים
 • [שם מוסד] נפרד בהוקרה מ [שם]
 • [שם מוסד] אבלה ומרכינה ראש עם כל משפחת [שם] על פטירתו בטרם עת של [שם]
 • [שם מוסד] אבלים על מותה של ידידת אמת [שם] שותפה נאמנה שתזכר בזכות טוב לבה, נדיבותה ומסירותה
 • [שמות] אין מילים. כואבים ולא מעכלים [שם] חבר אהוב, לוחם ...
 • [שמות] אתכם בכאב הגדול והנורא מכל על לכתו בטרם עת של [שם]
 • [שמות] כואבים ובוכים אתכם את הפרדה הקשה מנשא מחברתנו האהובה [שם]
 • [שמות] כואבים וכבר מתגעגעים לחברנו האהוב [שם]
 • [שמות] שותפים באבלכם במות אביכם [שם]
 • [שמות של מוסדות] מביעים צערם על פטירתו של [שם]
 • אבלים על מותו בטרם עת של עובד החברה [שם]
 • אבלים על מותו של חברנו [שם]
 • אהובתנו [שם] מצאה מנוחת עולם
 • אנו [שם] משתתפים באבלה הכבד של [שם] על מות אביה [שם] ומביעים תנחמים למשפחה
 • אנו מרכינים ראש ומשתתפים באבלה של המשפחה על פטירתו של [שם]
 • אנו משתתפים באבלו הכבד של חברנו הגמלאי [שם] במות האם [שם]
 • אנו משתתפים בצער יקירכם [שם]
 • ארבעה דורות של המשפחה הנרחבת אבלים על [שם] האחת והיחידה
 • בהרכנת ראש, בכאב גדול ובהערכה רבה אנו נפרדים מחברנו, שותפנו ומורה דרכנו האהוב [שם] אשר הלך לעולמו לאחר מחלה ממושכת ... נחסר אותו תמיד
 • בית [שם] מרכין ראש ומשתתף באבלה הכבד של המשפחה עם מותו של [שם]
 • בכאב לב וביגון עמוק אנו נפרדים מאהובתנו [שם] לבית [שם]
 • בצער רב אנו נפרדים מחברנו ומורנו הרב [שם] ומשתתפים בצערה של המשפחה
 • המומים וכואבים את לכתו בטרם עת של חבר אמיתי ושותף לדרך [שם] ומשתתפים בצערם של ...
 • הנהלת חברת [שם] משתתפת בצערם של משפחות [שם]
 • חברי [שם] שולחים את תנחומיהם למשפחת [שם] על מות יקירם [שם]
 • חברי האהוב [שם] איננו, תנחומי ממעמקי הלב למשפחה היקרה לי מאד
 • חברתנו הוותיקה והטובה [שם] נפרדה מאיתנו .... ידידיה ומוקירי זכרה
 • יחד עם [שם], [שם] ו[שם] אנו אבלים על מותו של [שם]
 • יחד עם משפחת [שם] היקרה אנו כואבים ואבלים על מותו של [שם]
 • כואב ואבל על מותו של ידיד אמת [שם] ומשתתף בצער המשפחה [שם]
 • כואב ואבל על פטירתו בטרם עת של [שם], תנחומי ל [שם] ולכל המשפחה
 • כואבים את לכתה בטרם עת של חברתנו לעבודה [שם] ומשתתפים בצער המשפחה
 • כואבים ודואבים את פטירתה בדמי ימיה של ידידתנו היקרה שמאד אהבנו [שם]
 • כואבים עם [שם] וכל המשפחה את לכתו של [שם]
 • כולנו אבלים וכואבים את לכתו של [שם], חברנו האהוב ומשתתפים בצערה הכבד של המשפחה
 • ל [שם] [ומשפחת] משתתפים בצערכם במותו של [שם]
 • ל [שם] אנו משתתפים בצערך ובצער משפחתך על מות אמך [שם]
 • ל [שם] אתך באבלך הכבד על פטירת אמך
 • ל [שם] המומים מפטירתה בטרם עת של [שם], כואבים ומשתתפים בצערכם העמוק
 • ל [שם] ובני המשפחה כואבים אתכם את לכתו של אב המשפחה האהוב [שם]
 • ל [שם] ובני המשפחה משתתפים בצערכם על מות [שם]
 • ל [שם] ובני משפחתו, אין מילים שיתארו את גודל האובדן ועומק הצער. מרכינים ראש ומשתתפים בצערכם על מותה בטרם עת של [שם]
 • ל [שם] והילדים היקרים [שמות], משתתפים באבלכם הכבד במות [שם] שהלכה בטרם עת
 • ל [שם] והמשפחה אתכם באבלכם הכבד עם לכתו של יקירכם [שם]
 • ל [שם] ומשפחתה אתכם באבלכם הכבד במות [שם] אוהבים אתכם ומחזקים את ידכם בשעה קשה זו
 • ל [שם] ומשפחתו משתתפים ביגונכם במותה בטרם עת של [שם]
 • ל [שם] כולנו משתתפים בצערך על מות אמך ומחבקים אותך
 • ל [שם] מבכים יחד עמך ועם משפחתך את מותו הטרגי בטרם את של בנכם יקירכם [שם]
 • ל [שם] משתתפים בצערך הכבד מנשוא על מות בנך [שם]
 • ל [שם], [שם] ו[שם] היקרים, אתכם בצערכם על מות הבעל והאב האהוב [שם]
 • ל [שם], [שם] והנכדים אתכם בצערכם על מותה של [שם] הבלתי נשכחת
 • ל [שם], אתך באבלך על פטירת אביך
 • ל [שם], חברנו מנוער ולמשפחתו, משתתפים בצערכם על מות אמך [שם]
 • ל [שמות] בצערכם על מותו ללא עת של [שם] איש קורן, יחיד ומיוחד, קבלו תנחומנו
 • ל [שמות] הנכדים וכל בני המשפחה היקרים, המוממים, כואבים ומבקים עת לכתו בטרם עת של יקיר לבנו האהוב [שם] איש משפחה למופת, נאמן, מסור ועניו מאד, אדם שאהב וקידש את התורה בכל לבו ומאודו והשאיר חותם עמוק בלב משפחתו, חבריוומכריו
 • ל [שמות] ולבני המשפחה משתתפים בצערכם כי רב על מות [שם] ידידנו בלב ונפש [שמות]
 • ל [תואר] [שם] [תפקיד] אתך באבלך ובאבל המשפחה במות אמך ז"ל
 • ל[שם] אתך באבלך הכבד על מות אביך, מאתנו [שמות]
 • ל[שם] משתתפים בצערך על מות בנך
 • לא נפרדים ממך [שם] תהיי בלבנו תמיד
 • לבנו נשבר על לכתו בטרם עת של [שם]. תודה על כל מה שיצרת
 • לזכרו של [שם] קצין ומנהיג למופת, יהי זכרו ברוך [שם]
 • לחברנ היקר והמסור, מנהל [שם חברה] [שם] ומשפחתו, קבלו את תנחומנו מלב כואב ואוהב על פטירת הרעיה היקרה [שם]
 • לחברנו [שם] משתתפים בצערך במות ....
 • לחברתנו [שם] משתתפים בכאבך על פטירת אביך
 • לחברתנו האהובה [שם] מחבקים אותך ומשתתפים בצערך על מות [שם]
 • לידידנו הקרוב [שם] ומשפחתו משתתפים באבלכם הכבד על פטירתו בטרם עת של דר' [שם] משתתפים בצערך הרב במות אחיך היקר
 • למכובדנו [שם] אתכם באבלכם עם פטירתה של הרעיה ואם המשפחה [שם]
 • למשפחת [שם] אבלכם - אבלי
 • למשפחת [שם] האהובה ההמומים וכואבים אנו נפרדים מחברנו [שם] ומשתתפים בצערכם הגדול
 • למשפחת [שם] היקרה משתתפים באבלכם על מותו של [שם], המקום ינחם אתכם
 • למשפחת [שם] יחד אתכם אנו אבלים על פטירתו של ידידינו [שם]
 • למשפחת [שם], המומים וכואבים את מותו הטראגי של [שם] ומשתתפים בצערכם, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
 • מחבקים באהבה את [שם], [שם] ו [שם] במות האב [שם] איש משפחה וחבר נאמן
 • מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי ...
 • מכינת [שם] וישיבת [שם] כואבים את הסתלקותו של יקירנו, אהובנו, מורנו, הרב [שם] צוותי המוסדות והתלמידים
 • משפחת [שם] אבלה על מותו של
 • משפחת מכללת [שם] משתתפת בצערו של [שם תואר] [שם] ושולחת תנחומיה על פטירתה של רעייתו [שם] "המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"
 • משתתפים באבלה של [שם] [תפקידה] על מותו בטרם עת של בנה
 • משתתפים בצער המשפחה על מותו של [שם]
 • משתתפים בצערה של [שם] ומשפחתה על מותו של האב [שם]
 • משתתפים בצערו של [שם] במות עליו אחיו
 • משתתפים בצערו של הנדיב מר [שם] במות אחותו
 • משתתפים בצערו של חברנו ראש המכון [שם] עם מותה של רעייתו [שם]
 • נפרדים בצער מידידנו הדגול [שם], מנהל החברה עשרות שנים ושולחים תנחומים למשפחה
 • נפרדים בצער רב מידיד אמת [שם], נדבן .....
 • עובדי [שם חברה] מרכינים ראש בצער רב על לכתו בטרם עת של חברנו [שם] ומשתתפים בצער המשפחה
 • עובדי ומנהלי [שם מוסד] מבכים את מותו של מנהיג ישר הדרך [שם] ומנחמים את המשפחה האבלה
 • עיני ירדה מים, [שם ישוב] מבכה מרה את נפילתו בקרב של [שם]
 • על אחינו היקר שהלך לעולמו [שם] אבלים ...
 • על זה היה דוה ליבנו, משפחת [שם מוסד] אבלה מרה על חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו ..
 • על מות [שם] אבלים ומשתתפים בצער המשפחה
 • על מות [שם] חתן פרס ישראל .... מתאבלים [שם]
 • עם [שמות] ומשפחותיהן מתאבלת על חברתי המופלאה [שם], [שם]
 • עצוב לנו מאד, חברנו שנים רבות [שם] נפטר בשיבה טובה, תנחומנו למשפחה
 • קרן [שם] ותוכנית [שם] משתתפים באבלו של [שם] על מות האם
 • שולחים אנו תנחומים לחברנו [שם] בהסתלקותה ללא עת של אחותך