מוקד העיתונים של ישראל

פורטל מודעות אבל
02-6733369

r
מודעת אבל
השואת איכות

מודעת אבל למרטה דהן

מודעת אבל זו פורסמה בסוף 2019

גם אנחנו פרסמנו מודעת אבל זו בשני עיתונים אחרים .

שלא כמו האחרים אנחנו בודקים את התוכן ומשקיעים באיתור שגיאות ובעיצוב נכון כדי שמודעת האבל תהיה נכונה ומכובדת.

הערה: כדי לא לחשוף את המפרסם שינינו מעט פרטים במודעות האבל. יש לנו את הסריקות של העיתונים עם מודעת אבל זו ואפשר לבקש לראות..

ביקורת על המודעה

בפרסום שלנו